’’ ’’

BT - - SPORTEN -

I op­tak­ten til FCMs mester­skab sid­ste år var Pio­ne Si­sto på al­les læ­ber og kom på lands­hol­det, men si­den har vej­en ik­ke væ­ret li­ge så nem, og det er ble­vet svæ­re­re un­der Åge Ha­rei­de. Vi har at gø­re med en spil­ler, der spil­ler en po­si­tion på klub­plan, som ik­ke ek­si­ste­rer på lands­hol­det, og der er jo in­gen tvivl om, at 10’ er­rol­len er til­tænkt Christian Erik­sen Si­sto er klart bedst i sy­ste­mer, hvor han kan spil­le på en kant. En af hans kom­pe­ten­cer er jo at kom­me ind i ba­nen ude­fra, og som for­ma­tio­nen har væ­ret ind­til vi­de­re, er det kun mu­ligt fra wing- ba­ck- po­si­tio­nen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.