’’ ’’

BT - - SPORTEN -

FCK- pro­fi len har vist stær­ke tak­ter på det se­ne­ste og score­de blandt an­det i 6- 2- mas­sa­kren af sit gam­le hold AaB. Men den far­li­ge høj­re­kant pas­ser for­ment­lig ik­ke ind på lands­hol­det. Kas­per Kusk vil­le ik­ke fun­ge­re som wing­ba­ck, og han vil uden tvivl ha­ve det bed­re i et sy­stem, hvor han kan spil­le kant, som han ek­sem­pel­vis gør i FCK Den ty pe fa­vo­ri­se­res slet ik­ke i det her sy­stem. Kan man ek­sem­pel­vis om­sko­le Kas­per Kusk til wing- ba­ck? Han er for­ment­lig slet ik­ke stærk nok de­fen­sivt. De stør­ste hold er ik­ke ban­ge for at bru­ge kan­ter på den her po­si­tion, men lands­hol­det vil pri­mært bru­ge ba­ck- spil­le­re som Hen­rik Dals­gaard og Riza Dur­mi­si

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.