’’ ’’

BT - - SPORTEN -

Rasmus Falk haft en fl ot start på for­å­ret med mål i de se­ne­ste to kam­pe, men det er svært at fi nde en plads til ham i Ha­rei­des nu­væ­ren­de op­stil­ling - nok mest på grund af kon­kur­ren­ten. Jeg er me­get be­gej­stret for Rasmus Falk. Det, som han nog­le gan­ge la­ver i Su­per­liga­en, er der in­gen an­dre, som kan præ­ste­re på et til­sva­ren­de ni­veau, men det er og­så svært at fi nde en plads til ham i sy­ste­met, da Christian Erik­sen dæk­ker hans mu­li­ge plads Falk er for mig at se li­ge så god cen­tralt i ba­nen, som han er på yder­si­den. Så han vil­le egent­lig pas­se godt som den hæn­gen­de an­gri­ber, men der er selv­føl­ge­lig en mand for­an ham

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.