Be­ni­tez red­der ik­ke Newcast­le

BT - - SPORTEN -

Det var no­get af en nyhed, da Newcast­le kun­ne off ent­lig­gø­re, at Ra­fa­el Be­ni­tez var ble­vet ny ma­na­ger i klub­ben.

Men selv om det var et pro­mi­nent navn at hi­ve frem, så hjæl­per det ik­ke, hvis man spør­ger book­ma­ker­ne - for de har sta­dig Newcast­le som gan­ske klar fa­vo­rit til at træk­ke nit­ten og ryk­ke ned i Cham­pions­hip.

Så­le­des gi­ver Newcast­le blot od­ds 1,40 på at ryk­ke ud de fl este ste­der, og på godt dansk vil det der­for væ­re en gan­ske pæn over­ra­skel­se, hvis Ra­fa­el Be­ni­tez for­mår at gu­i­de Newcast­le til for­bli­ven i Premier Le­ague.

I ste­det er det nu Norwich, som book­ma­ker­ne tror mest på i den tæt­te bund­strid. Eft er sej­ren ude over West Bromwich står Norwich nu kun i to gan­ge pen­ge­ne på at for­ny bil­let­ten til Premier Le­ague i den kom­men­de sæ­son.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.