1,90

BT - - SPORTEN -

Sid­ste run­de i kvin­der­nes hånd­bold­liga, hvor det lug­ter af mål i Aar­hus. Vær­ter­ne skal i nedryk­nings­spil og er sik­re på 10. plad­sen, så de har in­tet på spil og kan der­for spil­le helt frit. Sil­ke­borg- Vo­el har sta­dig mu­lig­hed for slut­spil­let, men det kræ­ver, at de hen­ter fl ere po­int end Ny­kø­bing FH, og der­for bør de alt an­det li­ge og­så gri­be kam­pen off en­sivt an. Da de to hold mød­tes i den om­vend­te kamp, blev det et min­dre mål­or­gie med ik­ke fær­re end 61 scor­in­ger, og med tan­ke på, at det ene hold kan spil­le frit og det an­det skal vin­de, lig­ner det en må­l­fest.

Od­dset er fun­det hos Ti­pi­co

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.