2,10

BT - - SPORTEN -

Som så­dan har kam­pen størst be­ty dning for Vi­borg, men al­li­ge­vel sy­nes vær­di­en at væ­re på de fyn­s­ke gæ­ster. Kam­pen har nem­lig kun for al­vor be­ty dning for Vi­borg, hvis Tvis ta­ber til Ny­kø­bing, og selv om det ik­ke er umu­ligt, er Tvis sta­dig ret kla­re fa­vo­rit­ter i den kamp. Oden­se har væ­ret frem­ra­gen­de i for­å­ret, hvor man i de se­ne­ste syv kam­pe har vun­det de seks af dem ( det ene ne­der­lag var ude mod grund­spilsvin­der­ne fra Es­b­jerg), og kom­mer der først en mel­ding om en klar Tvis- fø­ring, kan Vi­borg godt slå op i ba­nen. Spil på de fyn­s­ke gæ­ster med tre mål for­ud.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.