2,15

BT - - SPORTEN -

Hjem­me­ba­nen har me­get at si­ge i hånd­bold, men al­li­ge­vel vir­ker Ni­mes til at væ­re ble­vet for sto­re fa­vo­rit­ter i den­ne kamp. De er ik­ke godt kø­ren­de for ti­den, hvor ene­ste sejr i de se­ne­ste seks kam­pe har væ­ret over bund­hol­det Trem­blay, og i pe­ri­o­den har man end­da tabt til det an­det bundhold Chart­res Me­tro­po­le. Ivry har gjort det no­gen­lun­de på det se­ne­ste, hvor spe­ci­elt uaf­gjort mod ræk­kens num­mer to Saint Rap­ha­el im­po­ne­rer, og selv om der ven­ter en lang rej­se til kam­pen, bør Ivry kun­ne ska­be spæn­ding om ud­fal­det til det sid­ste.

Od­dset er fun­det hos Dan­ske Spil

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.