In­gen blom­ster for iraki­ske of­re

BT - - NYHEDER -

Ik­ke kun Eu­ro­pa, men he­le ver­den, op­le­ver i øje­blik­ket den blo­di­ge is­la­mi­ske ter­ror. Så­le­des og­så de se­ne­ste ot­te da­ge, hvor det ik­ke kun er Bel­gi­en, der har op­le­vet unge mus­lim­ske mænds vre­de. Og­så Irak og Paki­stan har lagt ryg til blo­di­ge be­gi­ven­he­der.

Fre­dag spræng­te en selv­mord­s­bom­ber sig selv i luft en på et fod­bold­sta­dion i lands­by­en al- As­riya syd for den iraki­ske ho­ved­stad Bag­dad.

Her blev 32 dræbt og 84 sår­et her­i­blandt borg­meste­ren i lands­by­en, hans livvagt og med­lem­mer af den iraki­ske sik­ker­heds­styr­ke.

Og i Paki­stan stod en selv­mords- bom­ber fra Ta­le­ban søn­dag bag et an­greb i en park i den nor­døst­li­ge paki­stan­ske by La­ho­re. Of­re­ne for an­gre­bet var krist­ne, som fejre­de på­sken. 72 dø­de, her­af man­ge børn.

Der er dog in­gen tvivl om, hvad der be­væ­ger dan­sker­ne mest: Det er selv­mord­s­ak­tio­ner­ne i den bel­gi­ske me­tro og luft havn, hvor 35 ind­til vi­de­re er dø­de, ud­over ter­r­o­ri­ster­ne.

Det ses på an­tal­let af blom­ster ved de tre lan­des am­bas­sa­der. For­an den bel­gi­ske am­bas­sa­de lig­ger der et min­dre blom­ster­hav, kun få blom­ster pry­der den paki­stan­ske, mens der ik­ke lig­ger én ene­ste blomst for­an den iraki­ske am­bas­sa­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.