Ind­brin­gen­de cre­me­e­ven­tyr

BT - - NYHEDER -

Den tid­li­ge­re tv- vært An­drea Elisa­beth Ru­dolph har stor suc­ces med sit fir­ma.

Hun be­gynd­te som ra­diovært, si­den blev hun Dan­mark­s­kendt som vært på ’ Vild med dans’, men i 2006 skif­te­de den 39- åri­ge An­drea Elisa­beth Ru­dolph spor og stif­te­de virk­som­he­den Ru­dolph Ca­re, der si­den 2009 har pro­du­ce­rert cre­mer og skøn­heds­pro­duk­ter uden ska­de­lig ke­mi.

Dét har vist sig at væ­re en rig­tig god for­ret­ning – det se­ne­ste regn­skab vi­ser, at hun solg­te for 9,8 mil­li­o­ner kro­ner sid­ste år. Det er fem­te år i træk, at der er grøn­ne tal på bund­linj­en, og for­mu­en i fir­ma­et ly­der på 8,3 mil­li­o­ner kro­ner.

An­drea ejer selv de fle­ste af ak­tier­ne i skøn­heds­fir­ma­et, men hol­der net­op nu bar­sel med sin lil­le søn Al­fred på seks må­ne­der, som hun har med hånd­bold­spil­le­ren Claus Møl­ler Jakob­sen, som hun blev gift med i ja­nu­ar. Hun har i for­vej­en ni- åri­ge Isol­de fra et tid­li­ge­re for­hold. jukr

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.