Te­le­sel­ska­ber­ne har ført kun­der bag ly­set

BT - - NYHEDER -

Dan­marks stør­ste te­le­sel­ska­ber har vild­ledt for­bru­ger­ne, når de har lo­vet ha­stig­he­der på internet, de ik­ke har le­ve­ret. Det for­tæl­ler For­bru­gerom­buds­man­den, der har rejst i alt fem sa­ger.

Det skri­ver For­bru­gerom­buds­man­den i en pres­se­med­del­el­se.

» TDC, Te­lia og Te­lenor har vild­ledt for­bru­ger­ne ved at love dem en ha­stig­hed på bred­bånd, som de ik­ke kun­ne få. Jeg har der­for bedt sel­ska­ber­ne om at æn­dre de­res mar­keds­fø­ring.

Ha­stig­he­den har stor be­tyd­ning for for­bru­ger­ne, når de væl­ger bred­bånd. Der­for er det vig­tigt, at te­le­sel­ska­ber­ne gi­ver kor­rek­te op­lys­nin­ger om den i de­res mar­keds­fø­ring, « skri­ver for­bru­gerom­buds­mand Chri­sti­na Tof­te­gaard Ni­el­sen i med­del­el­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.