Ci­ta­tet

BT - - DEBAT -

Rasmussen Og en­de­lig vil vi se på, om vi me­re eff ek­tivt kan fra­ta­ge folk vi­el­ses­kom­pe­ten­ce, som ik­ke respek­te­rer nor­mer­ne i vo­res sam­fund. Vi vil se på, om man for dan­ske skat­te­kro­ner un­der­gra­ver vo­res de­mo­kra­ti Lars Løk­ke

Stats­mi­ni­ster ( V), om be­kæm­pel­se af had­præ­di­kan­ter, til Ritzau

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.