Gran­diost for­tids­levn

BT - - KULTUR -

tø­ven ta­ger sprin­get fra 90 me­ters høj­de ( det sva­rer til 30 eta­ger).

Og med De­xter Flet­cher som in­struk­tør kom­mer man som til­sku­er så tæt på, som man kan, uden at ri­si­ke­re liv og lem­mer. ’ Ed­die the Eag­le’ er en magisk og sam­ti­dig jord­nær sport­s­fi lm med hjer­tet på det helt ret­te sted.

AN­MEL­DEL­SE

Ma­ri­ah Ca­rey Forum, tirs­dag aft en **** **

Me­get har gan­ske vist for­an­dret sig, si­den Ma­ri­ah Ca­rey som 21- årig med æb­lekin­det uskyld ud­gav sin selv­be­tit­le­de de­but i 1990 og der­med slog 90’ er­nes R’n’B- to­ner an med sin mil­dest talt in­ti­mi­de­ren­de vo­kal­præ­sta­tion.

Men over­na­tur­li­ge sang­dron­nin­ger som Bey­on­cé, Tay­l­or Swift og Ade­le vil­le ik­ke væ­re, hvad de er i dag, uden Ma­ri­a­hs po­mpø­se kær­lig­heds­bal­la­der og bob­len­de, som­mer­fug­le­sø­de pop­per­ler, der har ba­net vej­en for nu­ti­dens su­per­hel­te­di­va­er.

Det ved den astro­no­misk stor­sæl­gen­de Ma­ri­ah godt, og som en for­hi­sto­risk her­ske­rin­de ind­t­og den nu 47- åri­ge san­ge­r­in­de der­for og­så Forum højt tro­nen­de på en rød­plys­set chai­se­long bå­ret af si­ne seks mand­li­ge dan­se­re til to­ner­ne af ’ Fantasy’. Di­va­en over dem al­le Di­va­en over dem al­le var an­kom­met – og­så selv­om det var med 90’ er­nes fnug­blø­de, ufar­li­ge po­p­so­und som mu­si­kalsk skyts.

Halvvejs igen­nem dyk- ke­de kon­cer­ten i en el­lers tight koreo­gra­fe­ret show­stop­per- med­ley, hvor Ca­rey desvær­re nø­je­des med at strø små, gli­tren­de drys af R’n’B- suk­ker om sig. Bus­ta Ryh­mes’ ’ I Know What You Want’ blen­de­de over­fl adisk sam­men med num­re som ’ Lover­boy’ og ’ It’s Li­ke That’, før mu­sik­vi­deo­en med bit­ch­fi gh­ten fra ’ Heart­bre­a­ker’ frem­tu­re­de på skær­men med Jay Zs rim som ba­ck­tra­ck.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.