DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

For en sil­ke­bor­gen­ser med hang til Od­dset var tirs­da­gens land­skam­pe en sær­de­les ind­brin­gen­de for­ret­ning.

Op­skrift en var gan­ske sim­pel. Det hand­le­de om mål, og end­da gan­ske man­ge af dem. Så­le­des hav­de spil­le­ren fun­det ni kam­pe, hvor beg­ge hold vil­le sco­re til et sam­let od­ds på 327,90, og smidt 1.000 kro­ner på kupo­nen.

Det skul­le vi­se sig at væ­re en god idé, da al­le ni kam­pe var rig­tigt tip­pe­de og der­med var der in­tet min­dre end 327.906 kro­ner til den mo­di­ge Od­dset­spil­ler fra Sil­ke­borg.

Det var pri­mært land­skam­pe, som dan­ne­de ba­sis for den fl ot­te kupon - syv af kam­pe­ne var nem­lig land­skam­pe, mens de to sid­ste kam­pe var fra den nor­dir­ske liga. Hø­je­ste od­ds på kupo­nen var beg­ge hold sco­rer i Frank­rig mod Rusland, og med 4- 2 til vær­ter­ne var det i hvert fald et frem­ra­gen­de spil.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.