2,40

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Vend­sy­s­sel lig­ne­de læn­ge en sik­ker op­ryk­ker, men en dår­lig af­slut­ning på eft er­å­ret er ble­vet fulgt op af en ka­ta­stro­festart på for­å­ret med blot ét po­int i fi re kam­pe, og det et hel­digt et af slagsen i Sil­ke­borg, hvor man ik­ke im­po­ne­re­de. Vej­le vir­ker mod­sat til at væ­re kom­met i gang eft er ne­der­la­get i for­år­spre­mi­e­ren mod Næst­ved. Man over­be­vi­ste i Ski­ve, og på pa­pi­ret har man og­så et hold, der bur­de væ­re godt nok til op­ryk­ning. Til­med har Vend­sy­s­sel ka­ran­tæ­ne til top­sco­rer Hal­lur Hansson, så Vej­le skal væ­re stør­re fa­vo­rit­ter, end til­fæl­det er.

Od­dset er fun­det hos Ti­pi­co

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.