1,58

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Der har væ­ret me­get få mål i det ru­mæn­ske nedryk­nings­spil. Så­le­des er blot fi re af de 13 kam­pe endt med tre mål el­ler me­re, og den­ne kun­ne godt lig­ne end­nu en i ræk­ken af må­l­fat­ti­ge kam­pe. Craiova kom­mer næp­pe i nedryk­nings­fa­re, men vir­ker til at spil­le med stor sik­ring bag­u­de, mens man i den an­den en­de af ba­nen må und­væ­re top­sco­rer Nu­no Ro­cha med ka­ran­tæ­ne, hvil­ket i sa­gens na­tur er et stort tab off en­sivt. Ét po­int er gi­vet­vis, hvad Bo­tosa­ni kom­mer eft er - gan­ske som da de mød­tes i grund­spil­let på sam­me ba­ne, hvor det blev 0- 0.

Od­dset er fun­det hos Uni­bet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.