1,95

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Ind­til vi­de­re har Tar­gu Mu­res ik­ke sco­ret i de tre kam­pe i mester­skabs­slut­spil­let, men al­li­ge­vel prø­ves her et spil på, at beg­ge hold sco­rer. Skal Tar­gu Mu­res over­ho­ve­det nå no­get som helst i det­te for­år, tæl­ler kun sejr i aft en, og der­for må man for­mode, at hol­det gri­ber kam­pen me­re off en­sivt an end nor­malt. Det sam­me gæl­der i og for sig for Vi­i­torul, som og­så vil få svært ved at nå med i spil­let om de sjove pla­ce­rin­ger, hvis ik­ke der kom­mer tre po­int på tav­len i den­ne kamp. Der­for spås en kamp mel­lem to hold, der vil gå eft er sej­ren, og det bør gi­ve mål.

Od­dset er fun­det hos To­nyBet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.