Fo­na fy­rer 280 og luk­ker bu­tik­ker

BT - - NYHEDER -

Fo­na skæ­rer end­nu me­re ind til be­net og fy­rer 280 an­sat­te. Kun ot­te bu­tik­ker i elek­tro­nik­kæ­den kom­mer til at over­le­ve eft er fi rma­ets re­kon­struk­tion.

Det er de hår­de kends­ger­nin­ger fra den øko­no­misk klem­te kæ­de, der i lø­bet af fe­bru­ar og marts har ar­bej­det på at fi nde sin nye form og en kø­ber.

Den nye løs­ning er at la­ve den mindst mu­li­ge Fo­na med ot­te bu­tik­ker, som eje­ren F Group skal sæl­ge til en ny kø­ber sna­rest mu­ligt.

I mel­lem­ti­den er al­le an­sat­te, der ik­ke ar­bej­der i de ot­te over­le­ven­de bu­tik­ker, fy­ret per dags da­to, mens ad­vo­ka­ter­ne ar­bej­der vi­de­re med re­kon­struk­tio­nen. Vi­ser det sig, at der kan hol­des liv i fl ere bu­tik­ker, vil de træk­ke nog­le op­si­gel­ser til­ba­ge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.