Mær­sk og Utzon på mær­ker­ne

BT - - NYHEDER -

Fri­mær­ke­sam­le­re får et nyt sam­lero­b­jekt, når Post Dan­mark sen­der to nye fri­mær­ker på ga­den. De to fri­mær­ker hyl­der skibs­re­der Mær­sk Mc- Kin­ney Møl­ler og ar­ki­tekt Jørn Utzon.

Jørn Utzon er nok mest kendt for at væ­re man­den bag Ope­ra­hu­set i Syd­ney i Au­stra­li­en, mens Mær­sk Mc- Kin­ney Møl­ler stod i spid­sen for et af ver­dens stør­ste re­de­ri­er.

Fri­mær­ker­ne er gra­ve­ret af Mar­tin Mørck og kom­mer i vær­di­en 19 kro­ner.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.