Fri­fi ndes for krigs­for­bry­del­ser

BT - - NYHEDER -

Den ul­tra­na­tio­na­li­sti­ske ser­bi­ske po­li­ti­ker Vo­jislav Se­selj blev ved Den In­ter­na­tio­na­le Dom­stol i Haag tors­dag fri­fun­det for krigs­for­bry­del­ser og for­bry­del­ser mod men­ne­ske­he­den un­der kri­ge­ne i eks- ju­goslavi­en i 1990er­ne.

Sam­ti­dig blev den ar­re­stor­dre, der har væ­ret ud­stedt på Se­selj i et år, op­hæ­vet, skri­ver nyheds­bu­reau­et Reu­ters.

Den 61- åri­ge Se­selj var anklaget for at an­stift e til for­føl­gel­se og mord på mus­li­mer og kro­a­ter . Men fl er­tal­let af dom­mer­ne an­er­kend­te, at der er sket for­bry­del­ser i for­sø­get på at ska­be Stor­ser­bi­en, men at de ik­ke var di­rek­te for­bun­det med for­sø­get.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.