For­fat­te­ren Im­re Kertész er død

BT - - NYHEDER -

Den un­gar­ske for­fat­ter Im­re Kertész er død i en al­der af 86, skri­ver nyheds­bu­reau­et AFP.

Im­re Kertész modt­og no­bel­pri­sen i lit­te­ra­tur i 2002 for sit sam­le­de for­fat­ter­skab, som iføl­ge No­bel­prisko­mitéen ’ frem­hæ­ver den en­kel­tes skrø­be­li­ge er­fa­ring over for hi­sto­ri­ens bar­ba­ri­ske vil­kår­lig­hed’.

Den un­garsk­fød­te og jø­di­ske for­fat­ter blev som ung mand sendt til kz- lej­re­ne Aus­chwitz og Bu­chenwald, men over­le­ve­de na­zi­ster­nes mas­seud­ryd­del­se.

Ef­ter be­fri­el­sen i 1945 er­næ­re­de Im­re Kertész sig i før­ste om­gang som jour­na­list i Bu­da­pe­st, men da kom­mu­nis­men gen­nem 1950er­ne fik over­ta­get i Un­garn, blev den unge jø­de fy­ret fra sin stil­ling.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.