Højt på en gren en pen­sio­nist …

BT - - NYHEDER -

Ot­te me­ter over jor­den i en for­stad til den ser­bi­ske by Pirot bor 65- åri­ge Pan­ta Pe­tro­vic i en træhyt­te.

Pan­ta har tid­li­ge­re ar­bej­det i Frank­rig som skib­s­tek­ni­ker, men vend­te til­ba­ge til Ser­bi­en i 1990er­ne. For ti år si­den be­slut­te­de han at for­la­de sit hjem i Pirot og flyt­te på lan­det. Der har han byg­get sig en træhyt­te i ot­te me­ters høj­de. Han le­ver af en lil­le pen­sion fra sit fran­ske job og hol­der ge­der, kyl­lin­ger og vilds­vin på sin farm. Ti­den får han til at gå med at de­ko­re­re sit hjem og ta­ge sig af si­ne dyr. Så han hyg­ger sig.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.