EU- nej med UD MED SPROGET! kon­se­kven­ser

BT - - NYHEDER -

EU- LØS­NING Jeg har end­nu ik­ke – før, un­der og ef­ter fol­ke­af­stem­nin­gen i de­cem­ber – mødt no­gen i Bruxelles, der me­ner, at Dan­mark ik­ke kan væ­re i Eu­ro­pol Morten Mes­ser­s­ch­midt, MEP for DF stå­el­se for at væ­re med i det. Det vig­ti­ge er, at man sæt­ter en bar­ri­e­re for, hvor me­get vi kan væ­re med i. Det gi­ver god me­ning at væ­re med i ter­r­or­be­kæm­pel­se. «

Ri­si­ke­rer du ik­ke at fi­f­le med for­be­hol­det?

» Nej, det ene­ste, jeg kan bli­ve be­skyldt for, er at hol­de de løf­ter jeg har gi­vet. «

Men Eu­ro­just og fly­pas­sa­ger­re­gi­stret er me­re end ba­re Eu­ro­pol?

» Jo, det kan man si­ge. Vi er al­le­re­de med i Eu­ro­just i dag. Man kan godt dis­ku­te­re, om fly­pas­sa­ger­re­gi­stret PNR er re­le­vant. Men med de fly­kaprin­ger og ter­r­or­an­greb, der sker, tror jeg, at der vil væ­re en bred op­bak­ning til det. Men jeg har ik­ke no­get imod at ta­ge en folkeafstemning om det. «

Det var ik­ke no­get, I tal­te om i valg­kam­pen?

» Nej. Vi sag­de, at vi vil del­ta­ge i alt, der har med be­kæm­pel­se af ter­ror at gø­re. Jeg sy­nes, det er ud­mær­ket at væ­re med i fly­pas­sa­ger­re­gi­stret. Men det er ik­ke ved­ta­get i par­la­men­tet end­nu. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.