Aung Suu Kyi bli­ver stats­rå­d­gi­ver

BT - - NYHEDER -

Myanmars de­mo­kra­ti­for­bil­le­de Aung San Suu Kyi ce­men­te­re­de tors­dag sin magt i lan­det, da par­la­men­tet vedt­og et lov­for­slag, der gør hende til sær­lig stats­rå­d­gi­ver.

Den nye ti­tel gi­ver hende nem­lig ad­gang til samt­li­ge lag i re­ge­rin­gen, her­un­der de lov­gi­ven­de, skri­ver nyheds­bu­reau­et AFP.

Skrid­tet ses som det se­ne­ste for­søg fra hen­des par­ti Na­tio­nal Liga for De­mo­kra­ti ( NLD), på at om­gå for­bud­det mod hende som le­der af lan­det.

Aung San Suu Kyi må iføl­ge Myanmars for­fat­ning ik­ke stil­le op som præ­si­dent­kan­di­dat, for­di hun har børn, der er uden­land­ske stats­bor­ge­re. I ste­det er hen­des go­de ven Htin Ky­aw ble­vet ind­sat som præ­si­dent.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.