Se med, når Bowie hyl­des i nat

BT - - KULTUR -

DAVID BOWIE væ­ret en hyl­dest til en le­ven­de le­gen­de, er endt som en min­de­kon­cert. I nat dansk tid gi­ver en stri­be kunst­ne­re de­res ver­sio­ner af Bowies san­ge ved en kon­cert i New York. De op­t­rå­d­te al­le­re­de tors­dag nat ved en lig­nen­de kon­cert. For­skel­len er, at kon­cer­ten i nat kan strea­mes, så al­le in­ter­es­se­re­de kan se med.

Det kræ­ver iføl­ge bbc. com en do­na­tion på mini­mum 15 en­gel­ske pund, 143 kr, til et vel­gø­ren­de for­mål. Se nær­me­re på www. mu­si­cof. org, hvis du vil min­des Bowie og kan hol­de dig vå­gen. Kon­cer­ten be­gyn­der kl. 02 dansk tid.

Blandt kunst­ner­ne er en del per­son­li­ge ven­ner af David Bowie og an­dre, der på en el­ler an­den må­de har kryd­set hans vej. Bowies sid­ste band Det gæl­der bl. a. Deb­bie Har­ry ( Blon­die), Mi­cha­el Stipe ( R. E. M.), Pixies, The Fla­m­ing Lips, Ri­ck­ie Lee Jo­nes, The Roots og Ann Wil­son fra 70er ban­det Heart.

En af fre­da­gens ho­ve­d­at­trak- tio­ner må væ­re ban­det Don­ny CcCas­lin Group w/ Mark Gu­i­li­a­na, Ja­son Lind­ner, der beg­ge var med til at ind­spil­le Bowies sid­ste al­bum ’ Bla­ck Star’. De er sup­ple­ret med Bowies fo­re­truk­ne pro­du­cer To­ny Vi­scon­ti.

Kon­cer­ten i af­ten, som alt­så kan strea­mes, fo­re­går i Car­ne­gie Hall i New York.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.