Nø­gen hvi­derus­ser i Me­lo­di Grand Prix

BT - - TV/ RADIO -

Vi øn­sker, at al­le kom­mer til at fø­le den tyn­de linje mel­lem men­ne­sker og na­tur Vik­tor Dro­bish, Ale­xan­der Iva­nov hvi­derus­si­ske sangskri­ver og pro­du­cer

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.