BT AN­BE­FA­LER – DET SKAL DU SE

BT - - TV-GUIDE -

LOT­TE SCHARFF Jour­na­list

’ Spis og spar’

Dokumentar Det er alt­så godt fj ern­syn, det nye pro­gram med kon­ge­hu­sets køk­ken­chef, Jes­per Wol­mer, der læ­rer helt al­min­de­li­ge dan­ske­re at kø­be for­nuft igt og der­med me­get bil­li­ge­re ind, i ste­det for ba­re at kø­be det, man ple­jer. Sam­ti­dig får man og­så tip og op­skrift er, som stræk­ker ma­den. Jeg ser med.

DR1 TIRS­DAG 20.45 BENJAMIN MUNK LUND Sport­s­chef

Flan­dern Rundt

Cy­kel­løb Det er en kæm­pe sport­swe­e­kend i fj ern­syns med bå­de For­mel 1, El Cla­si­co og topkam­pe i Su­per­liga­en. Jeg til­fø­jer Flan­dern Rundt, der er et af sæ­so­nens to smuk­ke­ste og bed­ste en­da­ge­sløb. I år kø­res lø­bet for 100. gang - stjer­ner­ne vil væ­re ani­me­re­de for at vin­de den ud­ga­ve.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.