Ny bo­lig­vært

BT - - TV-GUIDE -

SÆSONPRÆMIERE Det er Chri­sti­ans og min op­ga­ve at hjæl­pe de bo­ligsø­gen­de med at fl yt­te tan­ker og væ­re fød­sels­hjæl­pe­re for de­res drøm­me

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.