’ Størst’ er til­ba­ge

BT - - TV-GUIDE -

Pe­ter Ingemann rej­ser den­ne gang til Ca­pe Town i Syd­afri­ka, som er ble­vet kaldt ver­dens smuk­ke­ste by. Men by­en har og­så en mørk si­de. Ca­pe Town er nem­lig og­så Afri­kas far­lig­ste by og den har et af ver­dens stør­ste slum- om­rå­der. I pro­gram­met be­sø­ger Pe­ter en af Syd- afri­kas al­ler­ri­ge­ste fa­mi­li­er på de­res vin­gård, og han mø­der en kvin­de, der vok­se­de op i slum­men og nu er en af lan­dets mest po­pu­læ­re tvvær­tin­der. Un­der­vejs be­slut­ter han sig for at do­ne­re blod i den lo­ka­le blod­bank.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.