Krø­ni­ken

DA­GENS TIP lør­dag

BT - - TV -

Fo­rel­skel­sen blom­strer mel­lem Ida og Erik – men Erik har for travlt ef­ter Idas me­ning, og det kom­mer til et brud. Se­ne­re får Ida nog­le over­ra­sken­de op­lys­nin­ger om Erik af Kaj Hol­ger – og så må hun ta­ge hjem til Ring­kø­bing og ta­le med si­ne for­æl­dre om et al­vor­ligt pro­blem. Søs be­slut­ter selv at for­sø­ge sig ved te­a­tret. DR1: 20.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.