Fod­bold

BT - - TV -

I sæ­so­nens an­den ud­ga­ve af El Clási­co ta­ger Barcelona imod Real Madrid. Real Madrid fi k en afk laps­ning på he­le 4- 0 i det se­ne­ste ind­byr­des op­gør, og Real tør­ster der­for eft er re­van­che. Mes­si og Barca er ti po­int for­an madri­le­ner­ne i mester­skabs­kam­pen, så Ro­nal­do og co. er pi­sket til at vin­de, hvis de skal be­va­re hå­bet om et mester­skab. 6' eren: 20.15

Be Ben og Sa­die er for­lo­ve­de, men h hun k kom­mer fra en me­get kon­ser­va­tiv fa­mi­lie, og de for­lan­ger, at de skal gen­nem­gå et tre må­ne­ders æg­te­skabs­for­be­re­del­ses- kur­sus hos fa­mi­lie­præ­sten Frank, in­den de kan bli­ve gift . Nu må Sa­die og Ben gen­nem­gå en ræk­ke prø­vel­ser og sam­ti­dig ac­cep­te­re Franks kon­stan­te over­våg­ning! Han vil nem­lig væ­re helt sik­ker på, at de æg­te­ska­ber, han står for, kom­mer til at hol­de. TV 2: 21.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.