Fod­bold

BT - - TV -

Brønd­by ple­jer ik­ke at væ­re no­gen nem op­ga­ve for FC Midtjyl­land at få bugt med, og der­for ven­ter der Jess Thorups trop­per en ud­fod­ring, når de blågu­le gæ­ster MCH Are­na. Vær­ter­ne har haft en sløj for­års­sæ­son, men de kan sta­dig nå me­dal­jer. Gæ­ster­ne kæm­per og­så for me­dal­jer, og den in­ter­ne uro ser ud til at ha­ve lagt sig på Ves­teg­nen. TV3 SPORT 1: 17.55

Ma Ma­ri­ne­sol­da­ten Lo­gan me­ner, at t éné gen­standt har holdt ham i li­ve un­der si­ne tre far­li­ge mis­sio­ner i Irak, et fo­to­gra­fi , han fandt på slag­mar­ken af en smuk kvin­de, han al­drig har mødt. Da han ven­der til­ba­ge til USA fi nder han ud af, at kvin­den hed­der Beth, er en­lig mor og ar­bej­der på en hund­e­ken­nel. Han op­sø­ger hende og ta­ger et job på ken­ne­len, og lang­somt læ­rer han sin skyt­sen­gel at ken­de. TV 2: 21.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.