Skat­te­læk

BT - - TV -

DR Dokumentar har få­et ad­gang til tu­sind­vis af do­ku­men­ter, der af­slø­rer, hvor­dan hund­re­de­vis af ri­ge er­hvervs­folk, kend­te politikere og in­ter­na­tio­na­le sport­s­stjer­ner bru­ger skat­te­ly og strå­mænd til at gem­me sto­re for­mu­er. Vi af­slø­rer, hvor­dan dan­ske ban­ker med­vir­ker, når de­res kun­der pla­ce­rer pen­ge i skat­te­ly. DR1: 20.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.