Størst

DA­GENS TIP tirs­dag

BT - - TV -

Pe­ter Ingemann rej­ser den­ne gang til Ca­pe Town i Syd­afri­ka, som er ble­vet kaldt ver­dens smuk­ke­ste by. Men by­en har og­så en mørk si­de: Den er Afri­kas far­lig­ste by og har et af ver­dens stør­ste slu­m­om­rå­der. Pe­ter be­sø­ger en af Syd­afri­kas ri­ge­ste fa­mi­li­er på de­res vin­gård, og han mø­der en kvin­de, der vok­se­de op i slum­men, og nu er tv- vært. TV 2: 20.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.