Be­lig­gen­hed ...

DA­GENS TIP ons­dag

BT - - TV -

Bo­li­g­eks­per­ter­ne Christian Bor­re­gaard og Sa­ra Lygum hjæl­per dan­ske­re med at fi nde drøm­me­bo­li­gen på et ud­for­dren­de bo­lig­mar­ked. Først mø­der vi Mia og Edu­ar­do, der bor i hjer­tet af Nør­re­bro. Eft er at de har få­et søn­nen Marco, drøm­mer de om at kom­me ud af by­en og få en ha­ve. Par­ret har al­le­re­de kig­get på 50 bo­li­ger, så kan Sa­ra hjæl­pe dem? TV 2: 20.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.