KOM­MEN­TAR

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

min op­tik uaf­gjort. Og på grund af sin fl ot­te kva­li­fi ka­tion får eng­læn­de­ren der­for den sam­le­de sejr for he­le we­e­ken­den.

Sor­ry, Dan­mark – det er ba­re min me­ning.

Men det er en me­ning, som de­les af uden­land­ske jour­na­li­ster, der i mod­sæt­ning til de dan­ske eks­per­ter var til ste­de på Al­bert Park. Ty­ske Au­to Mo­tor und Sport gi­ver på en ska­la fra 1- 10 Magnus­sen ka­rak­te­ren 6, mens Pal­mer får 7. Præ­cis sam­me vur­de­ring an­læg­ger hol­land­ske For­mu­le 1- ma­ga­zin. En­gel­ske Au­tosport gi­ver og­så Magnus­sen 6, men her får Pal­mer et 8- tal. OG FOR LI­GE at slå det fast: Jeg er sta­dig sik­ker på, at Magnus­sen hen over året vil vi­se sig bed­re og hur­ti­ge­re end Pal­mer. Det var ba­re ik­ke til­fæl­det på Al­bert Park, men i we­e­ken­den har Magnus­sen mu­lig­hed for at brin­ge ba­lan­ce i regn­ska­bet her i Ba­hrain.

PE­TER NY­GAARD, BTs F1- KORRESPONDENT

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.