’ Må­let er VM’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - FREMSYN

Ke­vin Magnus­sen har sto­re pla­ner for sin tid hos Re­nault­tea­met. Og nu sæt­ter dan­ske­ren ord på si­ne am­bi­tio­ner. » Vi skal vin­de VM, « si­ger han op til an­den af­de­ling af For­mel 1- VM 2016, Ba­hrains Grand Prix, der kø­res på Sak­hir- ba­nen på søn­dag.

» Det bli­ver ba­re ik­ke i år – og sik­kert hel­ler ik­ke næ­ste år. 2016 er i al­le til­fæl­de et over­gang­sår, hvor vi skal for­be­re­de os på frem­ti­den. Der­for har tea­met ik­ke no­get kon­kret mål for den­ne sæ­son, « til­fø­jer han dog om­gå­en­de.

Eft er den loven­de de­but i Au­stra­li­ens Grand Prix for 14 da­ge si­den er Re­nault- tea­met op­ti­mi­sti­ske in­den lø­bet i Ba­hrain.

» Jeg tror på, at vi kan sco­re po­int, « si­ger Magnus­sen. 2016 er i al­le til­fæl­de et over­gang­sår, hvor vi skal for­be­re­de os på frem­ti­den. Der­for har tea­met ik­ke no­get kon­kret mål for den­ne sæ­son

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.