Kul­tur­bæ­rer vil prø­ve no­get nyt

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Per­nil­le Holst Holms­gaard har ik­ke øn­sket at for­læn­ge kon­trak­ten med Kø­ben­havn Hånd­bold, og hun har der­med spil­let sin sid­ste liga­kamp i den sor­te trø­je.

» Per­nil­le har væ­ret et vig­tigt om­drej­nings­punkt for hol­det og ik­ke mindst for kul­tu­ren i Kø­ben­havn Hånd­bold, som hun har væ­ret med til at præ­ge helt fra den spæ­de be­gyn­del­se i 2013, og jeg kan kun be­kla­ge, at hun har øn­sket at sø­ge nye ud­for­drin­ger, « si­ger di­rek­tør Kim Mik­kel­sen på klub­bens hjem­mesi­de.

For­svars­klip­pen med 134 land­skam­pe bag sig vil nu se sig om eft er nye ud­for­drin­ger.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.