DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Med 583 mi­nut­ter uden en scor­ing er Ho­bro blot 54 mi­nut­ter fra at slå Su­per­liga­re­kor­den for læng­ste må­ltør­ke. En re­kord, som Ikast har til­ba­ge fra 1991, hvor man gik 636 mi­nut­ter uden at sco­re.

Book­ma­ke­ren Nor­di­cBet gi­ver od­ds 1,65 for, at bund­hol­det i mor­gen slår den 25 år gam­le re­kord, når Su­per­liga­ens bundhold på ude­ba­ne skal op imod AGF.

» Ove Pe­der­sens stær­ke fo­kus på at sta­bi­li­se­re de­fen­si­ven har fuld­stæn­dig su­get li­vet ud af an­gre­bet. I de seks kam­pe, hvor Ho­bro er gå­et må­l­løs fra ba­nen, har hol­det vel sam­men­lagt kun skabt en hånd­fuld sto­re må­l­chan­cer. Vi tror ik­ke, den ten­dens vil æn­dre sig mod et AGF- hold, der gi­ver langt fær­re chan­cer væk end tid­li­ge­re, « si­ger Nor­di­cBets od­ds­sæt­ter Ton­ni Munk Jen­sen.

Der er od­ds 17,50 på 1.000 Ho­bro- mi­nut­ter uden mål.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.