1,87

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Det bør bli­ve god un­der­hold­ning i Aal­borg i dag. AaB har ik­ke helt ramt tak­ter­ne fra eft er­å­ret end­nu, men har dog vist klar frem­gang off en­sivt i de to se­ne­ste kam­pe, mens de­fen­si­ven mod­sat har vak­let gan­ske me­get. De mø­der et FC Nord­s­jæl­land- hold, som sta­dig må und­væ­re ru­ti­ne­re­de Pa­tri­ck Mti­liga, og selv om man godt nok holdt nul­let mod FCK, var det ik­ke for­di, at man ik­ke gav sto­re chan­cer væk. FCN kan spil­le frit, mens AaB skal jag­te sej­ren, og i de to før­ste ind­byr­des mø­der mel­lem de to har der da og­så væ­ret tre mål. Gå eft er mindst tre mål.

Od­dset er fun­det hos Uni­bet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.