2,05

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Det vir­ker en ken­de mystisk, at So­chaux er ble­vet så kla­re fa­vo­rit­ter i den­ne kamp. Var det ik­ke for et mi­nus på ot­te po­int, vil­le Ni­mes lig­ge lunt pla­ce­ret i mid­ten af ta­bel­len, og si­den nytår har man præ­ste­ret som et top­hold. Godt nok tab­te man over­ra­sken­de til Cre­teil senest, men man spil­le­de fak­tisk en fi n kamp og ram­te blandt an­det stol­pen tre gan­ge, så ne­der­la­get var me­re ud­tryk for uheld end en dår­lig præ­sta­tion. So­chaux har haft svært ved at af­gø­re kam­pe­ne i den­ne sæ­son og blot vun­det fem gan­ge, så fi n vær­di i po­int til gæ­ster­ne.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.