BA­BY RED­DET A

BT - - NYHEDER - Roskil­de Kø­ben­havn

De­cem­ber 2011 En 12- åri­ge pige fin­der li­get af en ny­født pige ved Søn­der­sø i Vi­borg. Ba­by­en er ik­ke klædt på og har sta­dig nav­le­sten­gen. Ba­by­en er født for tid­ligt og ve­jer cir­ka to ki­lo. I ok­to­ber 2012 op­gi­ver politiet trods en om­fat­ten­de ef­ter­forsk­ning at fin­de mo­de­ren.

LØR­DAG 2. APRIL 2016 De­cem­ber 2011 Et barn bli­ver fun­det i en po­se i Ma­ri­bo. En kvin­de er ude at luf­te sin hund, der får fær­ten af no­get. Det vi­ser sig at væ­re en lil­le dreng i en Re­ma 1000- po­se. Spæd­bar­net er blot en ti­me gam­melt, vur­de­res det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.