Re­ge­rin­gen for­læn­ger igen græn­se­kon­trol­len

BT - - NYHEDER -

Som ven­tet for­læn­ge­de re­ge­rin­gen den mid­ler­ti­di­ge græn­se­kon­trol med yder­li­ge­re 30 da­ge til 3. maj. Det op­ly­ste Ud­læn­din­ge-, In­te­gra­tions- og Bo­lig­mi­ni­ste­ri­et fre­dag.

Det er fjer­de gang, at kon­trol­len bli­ver for­læn­get, si­den den blev ind­ført 4. ja­nu­ar.

Græn­se­kon­trol­len for­læn­ges iføl­ge mi­ni­ste­ri­et, for­di der sta­dig er hi­sto­risk man­ge flygt­nin­ge og mi­gran­ter i Eu­ro­pa, og der fort­sat er et stort pres på de yd­re græn­ser.

På grund af den fort­sat­te sven­ske græn­se­kon­trol og id­kon­trol vur­de­rer re­ge­rin­gen, at der sta­dig er en al­vor­lig ri­si­ko for, at et me­get stort an­tal il­le­ga­le ud­læn­din­ge stran­der i Dan­mark, når de ik­ke kan rej­se ind i Sve­ri­ge uden de for­nød­ne id- pa­pi­rer.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.