Mand skudt af politiet

BT - - NYHEDER -

MAGTANVENDELSE En mand blev fre­dag eft er­mid­dag ble­vet ramt af politiets skud på Mæl­ke­vej­en i Næst­ved, op­ly­ser Sydsjæl­lands og Lol­land- Falsters Po­li­ti. Der er ik­ke op­lys­nin­ger om, hvor man­ge skud der er af­gi­vet, og hvor man­ge der har ramt man­den. Iføl­ge TV Øst er han ble­vet ramt i be­net.

Om­rå­det om­kring ste­det er af­spær­ret, og der er en del be­tjen­te på ste­det.

Sku­depi­so­den fandt sted klok­ken 16.30 i et bo­lig­om­rå­de li­ge i nær­he­den af Næst­ved Stor­cen­ter. Ru­ti­ne­mæs­sig un­der­sø­gel­se Som al­tid, når politiet bru­ger tje­ne­ste­våb­ne­ne, un­der­sø­ges sa­gen af Den uafh æn­gi­ge po­li­tik­la­ge­myn­dig­hed, der kom til Næst­ved fre­dag aft en.

» Jeg kan be­kræft e, at vi klok­ken 17.09 har få­et en an­mel­del­se om, at der er af­gi­vet skud, og at en mand er ble­vet ramt, « op­ly­ser eft er­forsk­nings­chef Ni­els Raa­sted fra Den uafh æn­gi­ge po­li­tik­la­ge­myn­dig­hed.

Iføl­ge Ni­els Raa­sted har der ik­ke væ­ret ta­le om dræ­ben­de skud, men der er end­nu ik­ke op­lys­nin­ger om, hvor hårdt sår­et man­den er.

Der er hel­ler ik­ke op­lys­nin­ger om den epi­so­de, der før­te til, at politiet trak tje­ne­ste­våb­ne­ne.

Iføl­ge TV Øst er den sår­e­de mand psy­kisk uli­ge­væg­tig, og han skal ha­ve tru­et fl ere men­ne­sker med en kniv.

Ni­els Raa­sted eft er­ly­ser even­tu­el­le vid­ner til det, der ske­te på Mæl­ke­vej­en.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.