’ Hvad bli­ver det næ­ste?’

BT - - NYHEDER -

Sve­ri­ge: Un­der 5 pct. ry­ger i 2025 Fin­land: Un­der 2 pct. ry­ger i 2040 Ir­land: Un­der 5 pct. ry­ger i 2025 Skot­land: Un­der 5 pct. ry­ger i 2034 New Ze­aland: Un­der 5 pct. ry­ger i 2025. 22 pct. i Dan­mark ry­ger. 17 pct. ry­ger dag­ligt. 62 pct. af dem, der ry­ger, vil ger­ne hol­de op. 18 pct. af de 15- åri­ge ry­ger hver dag el­ler ind imel­lem. Knap 14.000 i Dan­mark dør hvert år pga. ryg­ning. Det er ef­ter­hån­den ble­vet så al­min­de­ligt, at over­væg­ti­ge og ry­ge­re er ud­sat for lidt af hvert i den of­fent­li­ge de­bat

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.