Al­ge­ri­er ud­le­ve­res til Bel­gi­en

BT - - NYHEDER -

TER­ROR En dom­stol i det syd­li­ge Ita­li­en har fre­dag god­kendt ud­le­ve­rin­gen af en al­ge­risk mand, som me­nes at ha­ve hjul­pet med an­gre­be­ne i Paris og Bruxelles. Dja­mal Ed­di­ne Ou­a­li har iføl­ge bel­gisk po­li­ti for­fal­sket do­ku­men­ter til de per­so­ner, som delt­og i de blo­di­ge selv­mord­s­an­greb i de to eu­ro­pæ­i­ske ho­ved­stæ­der.

Hans navn duk­ke­de op i pa­pi­rer, som blev fun­det un­der en ransag­ning af en lej­lig­hed tæt på Bruxelles i ok­to­ber. I de sam­me pa­pi­rer fandt man bil­le­der af nog­le af de per­so­ner, der var in­vol­ve­ret i sid­ste års an­greb i Paris og an­gre­bet i Bruxelles 22. marts.

Ret­ten i Sa­ler­no slår fre­dag fast, at den 40- åri­ge mand skal ud­le­ve­res til Bel­gi­en i lø­bet af de næ­ste 10 da­ge trods for­sva­re­rens mel­ding om, at man­den vil an­ke af­gø­rel­sen.

Dja­mal Ed­di­ne Ou­a­li blev an­holdt i Ita­li­en ef­ter et ru­ti­ne­tjek af hans an­søg­ning om per­ma­nent op­hold­stil­la­del­se.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.