Stu­den­ter øver sig på sa­di­stens knog­ler

BT - - NYHEDER -

Na­zi­ty skland

Jo­sef Men­ge­le 27. ja­nu­ar 1945 be­fri­e­de den rø­de hær lej­re­ne. Der er nu mu­se­um og min­des­mær­ke på ste­det. Be­fri­el­ses­da­to­en er in­ter­na­tio­nal Ho­lo­caust­dag. 1,3 mil­li­o­ner men­ne­sker blev myr­det i Aus­chwitzBir­ke­nau.

Aus­chwitz- Birkenau var en na­zi­stisk ud­ryd­del­ses­lejr i Oswie­cim i det syd­ve­st­li­ge Po­len nær Krakow.

ind­led­te An­den Ver­denskrig med an­gre­bet på Po­len 1. sep­tem­ber 1939 og etab­le­re­de Aus­chwitz i 1940. Eft er et par år blev den ud­vi­det med Birkenau og an­dre lej­re. I Birkenau gen­nem­før­te na­zilæ­gen

bar­ba­ri­ske me­di-

cin­ske for­søg.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.