Ebo­la- virus vendt til­ba­ge til Li­be­ria

BT - - NYHEDER -

I Li­be­ria er en kvin­de død af ebo­la, kun få må­ne­der eft er at det ve­stafri­kan­ske land blev er­klæ­ret fri for det dø­de­li­ge virus.

Det op­ly­ste sund­hedsmyn­dig­he­der i lan­det i går iføl­ge nyheds­bu­reau­et Reu­ters.

» En kvin­de i be­gyn­del­sen af 30’ er­ne dø­de i går ( tors­dag, red.) af ebo­la på Re­demp­tion Ho­spi­tal, « op­ly­ste en unavn­gi­ven em­beds­mand fra Li­be­ri­as sund­heds­mi­ni­ste­ri­um.

Li­be­ria blev er­klæ­ret fri for syg­dom­men i ja­nu­ar. Li­ge før på­ske valg­te de li­be­ri­ske myn­dig­he­der at luk­ke græn­sen til Gu­i­nea, der op­le­ver, at syg­dom­men er blus­set op igen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.