Skyhøj klas­si­ker­pris

BT - - BILER -

Ent­hu­si­ast Au­to Group i USA har en BMW M3 ( E30) fra 1991 til salg for 200.000 dol­lar. Det er rundt reg­net 1.320.000 kr. – uden af­gift, vel at mær­ke. Den står godt nok i en usæd­van­lig vel­holdt stand med kun ca. 10.000 km til­ba­gelagt og ori­gi­nal dæk­mon­te­ring, men al­li­ge­vel: Det er det sam­me, som en Lam­borg­hini Hu­ra­cán ko­ster fra ny i USA. BMW’en har kørt som pa­ce car på en ra­cer­ba­ne og har væ­ret ejet af ra­cer­kø­re­ren David Hobbs. Men den er hver­ken en spe­ci­a­lud­ga­ve el­ler den sid­ste bil fra sam­lebån­det. Den er ren stang­va­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.