AaB slår kne­bent FCN og hen­ter de for­å­rets før­ste sejr

BT - - EL CLÁSICO -

Ind­til i aft es hav­de AaB blot hen­tet et par po­int i for­å­ret i Alka Su­per­liga­en, men så blev det en­de­lig til sejr for nord­jy­der­ne.

Hjem­me i Aal­borg blev FC Nord­s­jæl­land be­sej­ret 1- 0 i en kamp, hvor gæ­ster­ne var tæt på at ud­lig­ne eft er pau­sen, men hvor hjem­me­hol­det red stormen af.

Gæ­ster­ne kom bedst fra start, men de­res for­var var til at ta­le med, og eft er 24 mi­nut­ter ly­ne­de Thomas Ene­vold­sen med sin 11. sæ­sonscor­ing.

AaB kom fri over kan­ten, og et fl adt ind­læg på tværs fra Ni­co­laj Thom­sen end­te hos Ene­vold­sen, der sat­te in­der­si­den på og sik­kert brag­te hjem­me­hol­det for­an 1- 0.

Em­re Mor fi k eft er 56 mi­nut­ter gæ­ster­nes bed­ste chan­ce i kam­pen fo­re­lø­bigt, men af­slut­nin­gen fra den 18- åri­ge pro­fi l mang­le­de kva­li­tet og tru­e­de al­drig Ni­co­lai Larsen i AaB­må­let, og hjem­me­hol­det fi k ar­bej­det sej­ren hjem.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.