DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Eft er Ni­ck­las Bendt­ner er ble­vet frit­stil­let i Wolfsburg, er spe­ku­la­tio­ner­ne i gang med, hvor han hav­ner hen­ne.

Skal man tro Dan­ske Spil, så er der en me­get klar fa­vo­rit til at lø­be med den dan­ske an­gri­bers sig­na­tur.

Så­le­des gi­ver de nem­lig blot od­ds 1,80 på, at er at fi nde i FC Kø­ben­havn, når den kom­men­de sæ­son, mens man får od­ds 1,90 på, at Bendt­ner ik­ke er at fi nde hos Su­per­liga­ens nu­væ­ren­de fø­rer­hold.

» Vi tror Bendt­ner en­der i FCK, for­di han har go­de for­bin­del­ser i FCK og har tid­li­ge­re ud­talt, at han godt kan se sig selv i klub­ben. Der­u­d­over har bå­de kæ­re­ste og lej­lig­hed i Kø­ben­havn. Bendt­ner har eft er­hån­den så man­ge ke­de­li­ge sa­ger på CV ´ et, at det bli­ver svært at fi nde en klub i ud­lan­det. En­de­lig ser Stå­le Sol­bak­ken et stort lys i Bendt­ner, « si­ger od­ds­sæt­ter Jan Tri­er fra Dan­ske Spil.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.